środa, 4 marca 2009

Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności.

Rodzaje niepełnosprawności:
  1. Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej)
  2. Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe,
  3. Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego
  4. Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się)
  5. Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą) Mózgowe porażenie dziecięce
  6. Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np. nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, rak)

Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności

  1. Wady wrodzone
  2. Choroby przewlekłe (80%)
  3. Nagłe – wypadki, urazy, zatrucia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz